0933620073

Search
Saturday 23 December 2017
  • :
  • :
Tag: , , , ,

dịch vụ kế toán bình dương

Thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2017

Theo Luật Doanh nghiệp 2015 có quy định tại khoản 7 Điều 4: “Doanh nghiệp là tổ chức có...